Zásady ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

1.1 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, fotografie, věk, datum narození, rodné číslo, pohlaví, osobní stav, občanství, adresa či IP adresa, číslo OP či pasu, telefonní číslo nebo finanční údaj, tzn. jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.2 Citlivými údaji se rozumí například genetické či biometrické údaje, informace o vaší rase, etnickém původu, náboženském či politickém vyznání, sexuální orientaci, zdravotním stavu, či trestných činech.

1.3 Tyto webové stránky žádné z údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 nesbírají ani neukládají.

2. Jaké informace jsou získávány

2.1 Kontaktní formulář „Napište mi“

V kontaktním formuláři „Napište mi“ jsou povinné údaje:

 1. „Jméno/nick“, abych vás mohla oslovit, nicméně tento údaj může být na základě vašeho uvážení smyšlený,
 2. „E-mail, abych vás mohla kontaktovat,
 3. „Text“, abych věděla, co mi chcete sdělit a na co mám reagovat.
2.2 Google Analytics
 1. Na webových stránkách www.cz-milka.net je využívána služba Google Analytics, jejímž poskytovatelem je společnost Google, Inc. Tato služba zaznamenává chování návštěvníků webových stránek, shromažďuje informace o návštěvě a slouží pro webovou analytiku, tedy pro vyhodnocování. Díky získaným datům je možné zlepšovat webové stránky a jejich přehlednost.
 2. Mezi informace zaznamenávané o návštěvnících patří například země, druh zařízení (počítač, tablet, mobil), doba návštěvy, délka návštěvy, navštívené stránky, jakou stránku návštěvník zobrazil jako první a jakou poslední.
 3. Služba Google Analytics nesbírá osobní ani citlivá data.
2.3 Google AdSense

Na webových stránkách se zobrazují reklamy přes externí reklamní systém Google AdSense. Pro reklamy je využíváno řešení nazývané Non-personalized ads (NPA), které jsou, jak název napovídá, nepersonalizované, tedy nezaložené na návštěvníkovi. Tedy nevyužívají pro cílení reklamy sledovací cookie – demografická, zájmová nebo založená na informacích z vašeho účtu Google. Využívají pouze cookie pro sledování počtu zhlédnutí, pro boj s podvodnými kliknutími a zpracování agregovaných statistik.

3. Jak je s informacemi nakládáno

3.1 Kontaktní formulář „Napište mi“
 1. Údaje uvedené v odstavci 1.1 jsou používány a uchovávány po dobu vzájemné e-mailové komunikace o tématu, se kterým jste se na mě obrátili. Do doby, než požádáte o jejich výmaz, jsou archivovány pro případ, že byste v budoucnu projevili zájem o obnovení dřívější komunikace.
 2. Údaje nejsou využívány žádným jiným způsobem, nebudu vás sama od sebe kontaktovat (tzn. například zasílat newslettery) a nepředám vaše údaje žádné třetí straně. Výjimkou je pouze situace uvedená v odstavci 5.4.
 3. Vaše jméno a příjmení je získáváno pouze v případě uvedeném v bodě a) odstavci 2.1, tedy pokud údaj sami poskytnete.
 4. E-mailové adresy nejsou skladovány pro obchodní účely.
3.2 Google Analytics
 1. Údaje shromažďované, zpracovávané a ukládané službou Google Analytics (údaje Google Analytics) jsou anonymní, nespárovatelné s konkrétním uživatelem, zabezpečené a nakládá se s nimi jako s důvěrnými.
 2. Ke shromažďování informací o chování návštěvníků na webových stránkách dochází pomocí souborů cookies. Jakým způsobem je se soubory cookies nakládáno, popisují Informace o souborech cookie.
 3. Všechna sbíraná data o návštěvnících webových stránek jsou anonymní. Vaši IP adresu jako provozovatel webových stránek nevidím a pro potřeby společnosti Google je IP adresa anonymizována.
 4. Údaje o vaší návštěvě jsou uchovávány 26 měsíců od vaší poslední návštěvy. Poté jsou údaje jednou za měsíc automaticky mazány.

4. Získání souhlasu s použitím osobních údajů

4.1 Kontaktní formulář „Napište mi“

Vyplněním polí „Jméno/nick“, „E-mail“ a „Text“ a odesláním vyplněného formuláře dáváte souhlas se zpracováním uvedených údajů, tedy s tím, že na vaši e-mailovou zprávu odpovím a pokud jste uvedli platnou e-mailovou adresu, obdržíte ode mě tuto odpověď e-mailem. S ohledem na skutečnost uvedenou v bodě d) odstavce 3.1 není jiný souhlas vyžadován.

4.2 Google Analytics a Google AdSense

O shromažďování informací pro potřeby služby Google Analytics informuje „cookie lišta“ umístěná v dolní části webové stránky. Na liště je umístěn odkaz na tyto „Zásady ochrany osobních údajů“, stejně jako tlačítko, kterým vyjádříte souhlas s využíváním cookies.

5. Práva návštěvníků webových stránek www.cz-milka.net

5.1 V souladu s GDPR máte právo na:
 1. informace o zpracování vašich osobních údajů,
 2. omezení zpracování vašich osobních údajů,
 3. úpravu vašich osobních údajů,
 4. vymazání vašich osobních údajů,
 5. vydání zákazu zpracování vašich osobních dat,
 6. přenesení vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb, pokud by k takové situaci došlo,
 7. vznesení námitek, pokud se domníváte, že některé vaše osobní údaje jsou získávány zbytečně.
5.2 Kontaktování provozovatele

V případě, že chcete uplatnit kterékoli právo uvedené v odstavci 5.1 tohoto Článku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím kontaktního formuláře „Napište mi“ a uveďte co nejpřesněji váš požadavek.

5.3 Zakázání cookies

Služba Google Analytics a Google AdSense shromažďuje informace o chování návštěvníků na webových stránkách pomocí souborů cookies. V případě, že s tímto postupem nesouhlasíte, můžete cookies zakázat.

Postup zakázání cookies v různých prohlížečích:
 1. Edge:
  Nastavení > Vymazat údaje o procházení > Zvolte, co chcete vymazat > Soubory cookie a uložená data z webů > Vymazat
 2. Google Chrome:
  Možnosti > Nastavení > Rozšířená nastavení > Ochrana soukromí a zabezpečení > Nastavení obsahu > Soubory cookie > Zobrazit všechny soubory cookie a data webů > Prohledávat cookie > Zadat „cz-milka“ > Odebrat web cz-milka.net
 3. Internet Explorer:
  Nástroje > Možnosti internetu > Osobní údaje > Weby > Zadat „cz-milka“ > Blokovat
 4. Mozilla Firefox:
  Možnosti > Soukromí a zabezpečení > Nastavení soukromí > Historie > Historie prohlížení v aplikaci Firefox > Ukládat podle vlastního nastavení > Správce cookies > Do pole pro vyhledávání zadat „cz-milka“ > Označte cookies, které chcete odstranit > Odebrat <počet> zvolených
 5. Opera:
  Nastavení > Cookies > Všechny cookies a data webů > Hledat cookies > Zadat „cz-milka“ > Odstranit
5.4 Narušení bezpečnosti

V případě narušení bezpečnosti údajů uvedených v odstavci 2.1 budete o této skutečnosti informováni e-mailem a tato skutečnost bude do 72 hodin oznámena Úřadu pro ochranu osobních údajů.