Dopis pojišťovně

Vážená pojišťovno,

odepisuji na Váš dopis, kde jste mě žádali o upřesnění mého pracovního úrazu. Do oznámení o úrazu jsem uvedl, že úraz jsem si způsobil sám. Jsem zaměstnán jako zedník a zmíněný den jsem pracoval zcela sám na stavbě domu. Po dokončení mi zbylo asi 250 kg cihel na střeše. Sešel jsem sedy dolů, tam jsem přes kladku vytáhl nahoru prázdný sud, do něhož jsem hodlal uložit zbývající cihly. Lano jsem dole pevně zabezpečil a šel jsem na střechu naložit cihly do sudu. Po naložení všech cihel jsem sešel opět dolů, abych spustil sud s cihlami.

Ve zprávě máte uvedeno, že vážím pouze 75 kg. V moment, kdy jsem lano odvázal a držel v ruce, jsem se ujistil o působení gravitace. Výše jsem napsal, že sud, který sám o sobě váží 25 kg byl naložen 250 kg cihel. Jak se jistě domyslíte sami, moje váha 75 kg nemohla udržet tak těžký sud a než jsem si to uvědomil, byl jsem v prudkém pohybu vzhůru a sud, který byl na úrovni střechy naopak v prudkém pohybu dolů. Zhruba na úrovni třetího patra jsem se setkal s protipohybujícím se sudem, což vysvětluje to rozražení hlavy, zlomeniny krku a lícní kosti. Dále jsem pokračoval směrem vzhůru, až jsem se zastavil s prsty v kladce. I přes velkou bolest jsem se však držel. V tom samém momentě sud s cihlami dopadl na zem a rozbilo se dno.

Výše jsem napsal, že sud sám o sobě váží 25 kg a já, jak máte uvedeno ve zprávě, 75 kg. Působení gravitace pokračovalo dále, a jak si jistě domyslíte, situace, kdy já se 75 kg nahoře a sud vážící pouze 25 kg dole, nemohla setrvat. A tak jsem se v mžiku ocitl v prudkém pohybu dolů a prázdný sud naopak v prudkém pohybu nahoru. Zhruba na úrovni třetího patra jsem se opět setkal se sudem, tentokrát prázdným. To vysvětluje zlomeniny obou kotníků.

Dále jsem pokračoval směrem dolů, kde jsem prudce narazil na zem, což vysvětluje ta rozdrcená kolena a sedací kloub.

V bolestech a bez vůle jsem pustil lano, na jehož druhém konci visel přes kladku prázdný sud beze dna. Působením gravitace se ocitl v prudkém pohybu dolů, přesně do míst, kde jsem v tuto chvíli již bezvládně ležel. To vysvětluje ta tři zlomená žebra.

Doufám. že jsem Vám poskytl požadované informace.