České pády

Nové mezilidské vztahy v naší společnosti si vyžádaly nové pády, takže český jazyk má v současné době 17 pádů:


1. pád Kdo, co? Nominativ
2. pád Koho, čeho? Genitiv
3. pád Komu, čemu? Dativ
4. pád Koho, co? Akuzativ
5. pád Oslovení Vokativ
6. pád (O) kom, (o) čem? Lokál
7. pád (S) kým, (s) čím? Instrumentál
8. pád Kdo z koho? Korytativ
9. pád Koho, jak? Buzerativ
10. pád Koho, kam? Delimitativ
11. pád Kdo, koho? Likvidativ
12. pád Jak na koho? Intrikativ
13. pád Komu, co? Podmazativ
14. pád Co za co? Korupcional
15. pád Jak komu? Protekcional
16. pád Koho s kým? Konkubinativ (sexual)
17. pád Co na co? Prezervativ