2016-12-24 - Kellyho kronika CLXXXI., CLXXXII., CLXXXIII., CLXXXIV., CLXXXV., CLXXXVI.

Kellyho kronika CLXXXI. (181)

Název: Kellyho kronika CLXXXI. (181)
Vytvořeno: 24. 12. 2016
Technika: Scrapbooking.

Kellyho kronika CLXXXII. (182)

Název: Kellyho kronika CLXXXII. (182)
Vytvořeno: 24. 12. 2016
Technika: Scrapbooking.

Kellyho kronika CLXXXIII. (183)

Název: Kellyho kronika CLXXXIII. (183)
Vytvořeno: 24. 12. 2016
Technika: Scrapbooking.

Kellyho kronika CLXXXIV. (184)

Název: Kellyho kronika CLXXXIV. (184)
Vytvořeno: 24. 12. 2016
Technika: Scrapbooking.

Kellyho kronika CLXXXV. (185)

Název: Kellyho kronika CLXXXV. (185)
Vytvořeno: 24. 12. 2016
Technika: Scrapbooking.

Kellyho kronika CLXXXVI. (186)

Název: Kellyho kronika CLXXXVI. (186)
Vytvořeno: 24. 12. 2016
Technika: Scrapbooking.