2009-08-02 - My

MyNázev: My
Datum tvorby: 2. 8. 2009
Technika: Omotování drátu vlnou.