Různé

Zde uvádím takové optické klamy, které nebylo možné zařadit do žádné jiné kategorie...


Zakryjte si pravé oko a levým okem sledujte létající talíř vpravo. Levý létající talíř zmizí!


Dejte ruce ukazováčky k sobě asi půl metru od obličeje. Dívejte se na prsty a pomalu ruce přibližujte k obličeji. Až bude asi 10 cm od obličeje, zobrazí se vám toto.


Kolik slonů je na obrázku?


Úžasná hra světel...


Trojúhelník rozřežeme na čtyři části a ty přeskládáme zase do trojúhelníku. A z trojúhelníku nám zmizel jeden čtverec...
Vysvětlení: Základna (nejdelší strana) trojúhelníku není rovná, ale mírně vyklenutá, což však částečně kryje tlustá černá čára na okraji trojúhelníku. V prní části je propadlá-konkávní a po přeskládání spíš vypouklá-konvexní. A právě do této vypoukliny se vejde ten "ztracený" čtvereček.


Kolik je výsledek? 4.100 nebo 5.000? (První číslo vám vyjde při klasickém sčítání, které jsme se učili na 1. stupni ZŠ. :)


Moc lehce se to nečte, co?


Zajímavé...


A B C i 12 13 14.


Divné znaky. Stačí číst jejich pravou plovinu...


Věřili byste, že k napsání všech čísel vám potačí čísla 4 a 8?