Prostor

Největší kategorií optických klamů jsou pravděpodobně nereálné objekty. Vědomým narušením pravidel promítání vznikají obrazy, jejichž zpětná rekonstrukce na prostorový předmět není možná. Vznikají objekty z prostorového hlediska paradoxní, které nám však mohou napovědět mnohé - především o mechanismech našeho prostorového vidění. Známé klamy tohoto typu, se kterými se lze podrobněji seznámit přes již citovaný odkaz jsou nereálný trojúhelník, trojzubec a schodiště.


Vyberte si jednu z prohlubní a zkuste ji sledoat pohledem a uzavřít do kruhu.

Vyberte si jednu z prohlubní a zkuste ji sledoat pohledem a uzavřít do kruhu.

Vyberte si jednu z prohlubní a zkuste ji sledoat pohledem a uzavřít do kruhu.

Leží kuličky na podložce nebo ne?