Pohyb

Pohybové klamy nás matou falešnými pohyby objektů z větší části zakrytých. Jejich skutečný pohyb bychom si měli domyslet, zdáním očekávaného pohybu místo atypického (loukoťové kolo), nebo zdánlivými pohyby stojících objektů za určitých okolností.
Například Ouchiho klam se projevuje na speciálním způsobem strukturované mřížce připomínající šachovnici, v jejímž středu je vyseknutá kruhová část pootočená o 90 stupňů. Tato střední část zdánlivě vystupuje z plochy šachovnice a při pohybu očima po obrázku působí dojmem, jakoby se mírně otáčela.


Dívejte se upřeně na křížek uprostřed. Fialové puntíky nejdříve zezelenají a poté zcela zmizí.


Když se asi ze vzdálenosti 20 cm zadíváte na obrázek, bude se vám zdát, že se kruhy otáčejí.


Když se asi ze vzdálenosti 20 cm zadíváte na obrázek, bude se vám zdát, že se kruhy otáčejí.


Když se asi ze vzdálenosti 20 cm zadíváte na obrázek, bude se vám zdát, že se kruhy otáčejí.


Když se asi ze vzdálenosti 20 cm zadíváte na obrázek, bude se vám zdát, že se objekty otáčejí.


Když se asi ze vzdálenosti 20 cm zadíváte na obrázek, bude se vám zdát, že se objekty otáčejí.


Když se asi ze vzdálenosti 20 cm zadíváte na obrázek, bude se vám zdát, že se objekty otáčejí.


Když se asi ze vzdálenosti 20 cm zadíváte na obrázek, bude se vám zdát, že se objekty otáčejí.


Když si budete pozorně prohlížet obrázek, bude se vám zdát, že se vše vlní.


Když se pozorně zadíváte na obrázek, budou se puntíky pohybovat.


Netočí se to?


Nezdá se vám, že se to točí?


Dívejte se upřeně doprostřed kruhu a pohybujte hlavou dopředu a dozadu. Kruhy se budou otáčet.


Netočí se to?


Kroužek se točí...


Dívejte se upřeně na tečku uprostřed a pohybujte hlavou dopředu a dozadu. Kruhy se budou otáčet.


Dívejte se upřeně na křížek uprostřed a pohybujte hlavou dopředu a dozadu. Kruhy se budou otáčet.


Dívejte se upřeně na tečku uprostřed a pohybujte hlavou dopředu a dozadu. Kruhy se budou otáčet.


Dívejte se upřeně na křížek uprostřed a pohybujte hlavou dopředu a dozadu. Kruhy se budou otáčet.


Dívejte se upřeně na křížek uprostřed a pohybujte hlavou dopředu a dozadu. Kruhy se budou otáčet.


Nezdá se vám, že se to točí?


Dívejte se upřeně doprostřed obrázku a pohybujte hlavou dopředu a dozadu. Kruhy se budou otáčet.


Nehýbe se to? Netočí se to?


Nebliká to?


Nebliká to?


Nevystupuje to z monitoru?


Nevlní se to?


Najít správnou cestu v pohybujícím se bludišti je těžké...