Paobraz

Paobraz je velmi oblíbenou iluzí. Jedná se vlastně o stopu zrakového vjemu v negativní podobě a trvá několik vteřin. Hledíme-li tedy delší dobu na obrazec výrazně seskupených barev a pak upřeme zrak na bílou nebo šedivou plochu, objeví se nám obrazec v doplňujících barvách. Co bylo červené, je zelené. Co bylo modré, je žluté. Co bylo fialové, je oranžové. A co bylo černé, vidíme jako bílé a naopak.


Delší dobu se upřeně dívejte na tečku uprostřed srdce a poté se podívejte na holou stěnu.


Ze vzdálenosti cca 20 cm se upřeně dívejte na křížek uprostřed lebky a počítejte do 120.
Potom se zadívejte na holou stěnu. Měli by jste spatřit přízrak lebky!


Upřeně se asi půl minuty dívejte na obrázek asi půl minuty a pak se podívejte na holou stěnu.


Dívejte se na obrázek asi půl minuty a pak se podívejte na bílou stěnu. Uvidíte ducha!


Zaměřte se na bod uprostřed levého obrázku a pak se podívejte na pravý obrázek.