2014-01-06 - Helmut a Akrobatický let

Prý že "jak na Nový rok, tak po celý rok", takže jsem tento den mimo jiného využila k vytvoření dvou nových stránek do alba. První byla stránka "Helmut". Před časem jsem dělala stejnojmennou z doby pořízení auta, tato fotka je naopak pořízená jen pár dní před jeho prodejem na jaře 2011. V pozadí dokonce stojí jeho nástupce :-). Jako základ jsem použila bílou čvrtku, kterou jsem pocákala modrou barvou a otiskla malé skleničky. Ze tří vzorovaných papírů jsem si nastříhala obdélníčky a celé to doplnila jen o dvě kancelářské sponky, hřebíčky/svorky a nadpis.

Is said "as on New Year's Day, so will be the new year" so I created two new layouts. First layout is called "Helmut". Some time ago I created a layout with the same name - it was from the time of purchase of the car, but now I used photo taken just a few days before its sale in the spring 2011. You can see its successor in the background :-). I used the white cardstock which I splashed blue and imprinted small glasses. I cut rectangles of the three patterned papers and added only two paper clips, brads and title.


Jako druhou jsem vytvořila stránku "Akrobatický let" s fotkou, která vznikla jen o pár měsíců později. Jako základ jsem zase použila bílou čtvrtku a vzorované papíry se mi barevně hodily stejné, jako u předchozí stránky, takže jsem se nenamáhala s výběrem jiných. Na zdobení jsem použila samolepící kytičkovou borduru, kancelářskou sponku a šití.

The second layout is "Akrobatický let" ("Acrobatic flight)". As a base used a white cardstock again. I used the same patterned papers as on the previous layout so I did not select the others. As decoration I used self-adhesive flower border, paper clip and sewing.


Stránku jsem dělala jako lift této stránky:

The layout is lift of this layout: