2006-04-01 Do Okoře bez Oře

Přišlo zahájení turistické sezóny a protože pomalu musíme začít trénovat na pochod Praha - Prčice, vydali jsme se na pochod nazvaný Do Okoře bez oře. Start byl možný odkudkoli s možností přihlásit se až v cíli, vyrazili jsme proto rovnou z domova. Kvůli komplikacím s povodněmi jsme Vltavu radši přejeli pomocí hromadné dopravy. I přes tuto drobnou výpomoc naše cesta na Okoř dosáhla délky 21 kilometrů a cesta z Okoře do Roztok na vlak dalších cca 12 kilometrů.

Počet fotek: 15


Veverka ve Stromovce. Chudák foťák na víc nemá...


Místodržitelský letohrádek nad Stromovkou.


Vltava u autobusové zastávky V Podbabě.


Letadel nám nad hlavou přeletěla velká spousta, toto je jedno z nich...


Penzion v Úněticích.


Pštrosi na farmě u Velkých Přílep.


Labutě na rybníku u Okoře.


Celkový pohled na Okoř z louky pod hradem, v rozích kolotoče a další atrakce.


Oddací síň v jednom z hradních paláců hradu.


Vnitřní hrad.


Fragmenty bývalé kaple v dolní části hlavní věže.


Okoř od domků v podhradí.


Zpátky jsme chtěli jet vlakem ze zastávky Noutonice. Nádražní budova byla zavřena pouze s upozorněním, že z důvodů neobjednání osobní dopravy zdejším krajským úradem je od 12. prosince 2004 doprava zastavena. Následovaly otrávené obličeje a úsměv po spatření zdejších moderních toalet.


Chvíli slunce, chvíli déšť...


Krajina u Roztok.