Tábor

Za sebou mám nejen pár let práce s dětmi, a to i s tělesně a duševně postiženými, ale také několik víkendových pobytů a tři tábory - dva z nich by se daly nazvat spíše: "táborové soustředění". A právě na tyto dva dvoutýdenní tábory jsem připravovala kompletní celotáborové hry.

Za tu dobu se mi doma nastřádala velká zásoba her pro nejrůznější situace. Co hra, to jeden papírek formátu A6 - a co jeden papírek, to jeden list mé herní kartotéky, která se nachází v menší krabičce. Takto jsou hry vždy po ruce a hledání té nejvhodnější je velmi snadné.

Celou tuto svou kartotéku tímto dávám k dispozici táborovým vedoucím, praktikantům, učitelům, vychovatelům, rodičům, starším sourozencům a všem, kteří alespoň něco z toho upotřebí...

Tak se mi to alespoň nebude doma bez užitku válet...

Desatero zásad dobrého organizátora her

 1. Měj stále při sobě zásobu her pro každou příležitost!
 2. Vyber správnou hru pro správný okamžik!
 3. Vylož jasně a srozumitelně pravidla!
 4. Rozděluj úlohy tak, aby se v zajímavých rolích vystřídali postupně všichni hráči!
 5. Při soutěžích síly na obou stranách vyrovnej!
 6. Zajisti spravedlivé rozhodování!
 7. Ukonči hru v nejlepším!
 8. Po hře proveď její zhodnocení!
 9. Nedej se odradit neúspěchem!
 10. Neboj se opakovat osvědčené hry!

Na co při vysvětlování pravidel hry nezapomenout?

 1. Jméno hry
 2. Její námět, případně libreto
 3. Přesný popis hranic
 4. Rozdělení hráčů do družstev
 5. Úkol a cíl
 6. Označení a odlišení bojujících stran
 7. Způsob boje
 8. Zahájení a zakončení hry
 9. Řešení sporů, pravomoc rozhodčího
 10. Vyhodnocení