Smírčí kříže

"V naší zemi se tu a tam na nenápadných místech nacházejí kamenné kříže. Jsou různě staré, různě utvářené, některé z nich pečlivě opracované, jiné pouze nahrubo otesané. Potkáte je hrdě se tyčící v krajině nebo až po ramena zapadlé do hlíny, vyvrácené či ležící na zemi, zasazené do zdí. Každý je jiný, liší se tvary, nápisy či znaky, kterými bývají často opatřeny, ale jedno mají společné - skrývají v sobě něco tajemného a přitažlivého."

Citováno z brožury "Smírčí kříže rychnovského okresu" od Radky a Karla Brůnových, s fotografiemi Josefa Lásky.

K autorům těchto řádků mám velmi blízko, proto jsem se rozhodla pokusit se navázat na jejich snahu a zdokumentovat smírčí kříže na Jičínsku. Zatím je předčasné říkat, zda podobná brožura někdy bude vydána, ale já stále věřím, že se tento "dobrý skutek" podaří.

Věrnými pomocníky v hledání jsou nám tyto zdroje:

  • Kniha "Kamenné kříže Čech a Moravy", 2. vydání (2001)
  • Internetové stránky: Smírčí kříže, křížové kameny a jiné pozoruhodné kamenné památky (již nefunkční)
  • Internetové stránky: Kamenné kříže a křížové kameny

Za jakékoli informace ke zde publikovaným křížům nebo k jiným křížům jičínského okresu budu velmi vděčná. V případně jakýchkoli dotazů a připomínek se na mne obraťte.

Při svých cestách po vlastech českých jsme našli další kříže. Téměř ve všech případech se jednalo o objev náhodný, tyto kříže jsme nehledali. Kříže nejsou děleny podle okresů a není jim také věnována taková pozornost, jako křížům okresu Jičín. Kříže ostatních okresů jsou řazeny podle evidenčního čísla, následuje název obce a v závorce okres.