Německo - Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, česky Frankfurt nad Mohanem nebo také Frankobrod je město ležící v Německu ve spolkové zemi Hesensko. Rozprostírá se na obou březích řeky Main (česky Mohan) a zaujímá rozlohu 24.830 hektarů. Leží v průměrné nadmořské výšce 150 metrů nad mořem, přičemž nejnižší bod leží v lokalitě Sidlingen-Okriftel ve výšce 88 metrů nad mořem a nejvyšším bodem je Berger Warte s výškou 212 metrů. Žije zde asi 670.000 obyvatel, což z Frankfurtu činí největší město Hesenska a páté největší město Německa.

Oblast dnešního města byla osídlena prokazatelně již v mladší době kamenné. Později se zde nacházel římský vojenský tábor a v raném středověku také francký královský dvůr. Již roku 680 zřejmě na místě dnešní katedrály stála kaple.

První písemná zpráva o městě pochází z 22. února 794, kdy je Frankfurt zmiňován v listině Karla Velikého.

Před rokem 852 byla na místě dnešní katedrály postavena nová kaple.

Roku 1220 se Frankfurt stal svobodným říšským městem. V katedrále byla uložena lebka sv. Bartoloměje a roku 1239 byla katedrála tomuto světci zasvěcena. V průběhu 13. století byl postaven také kostel Nikolauskirche.

V roce 1356 byl Frankfurt Zlatou bulou Karla IV. vybrán pro volby králů. K těmto účelům byl určen Kaiserdom.

Od 1562 docházelo ve Frankfurtu i ke korunovacím císařů.

V roce 1730 byla postavena budova věznice Haptwache. Dne 28. srpna 1749 se ve Frankfurtu narodil básník Johann Wolfgang von Goethe.

Po pádu Svaté říše římské se Frankfurt dostal pod vládu knížecího arcibiskupa von Dalbergia a po dalších úpravách majetkových poměrů vytvořil roku 1810 velkovévodství Frankfurt. Již 14. prosince 1813 se však město dostalo pod správu prefekta Carla von Günderrodoma. Po Vídeňském kongresu se roku 1815 Frankfurt opět stal svobodným městem. V roce 1848 vypukla v některých státech Německa revoluce a Národní shromáždění zasedalo ve Frankfurtu v Paulskirche, tedy kostele sv. Pavla. Dne 18. července 1848 byl Frankfurt obsazen pruskou armádou. Za války postihly město různé požáry, roku 1867 vyhořel také Kaiserdom. Prusko-francouzská válka byla ukončena až roku 1871 takzvaným Frankfurtským mírem. Roku 1879 byla postavena frankfurtská burza, roku 1880 stará opera a v letech 1883 – 1888 vlakové nádraží.

Frankfurt se postupně rozrůstal o okolní obce a na počátku 20. století byl největším německým městem. Roku 1914 byla založena univerzita. Za 2. světové války bylo z Frankfurtu deportováno asi 9.000 židů a při bombardování roku 1944 bylo město téměř zničeno. Po válce proběhla velká obnova, například v letech 1946 – 1951 byl nově postaven rodný dům J. W. Goetha a roku 1957 byla obnovena burza. Bylo vystavěno také celé historické centrum města zvané Altstadt, jehož památky většinou nejsou původní. Některé budovy dlouho zůstávaly ruinou a například stará opera byla zrekonstruována až roku 1981. Proběhla také výstavba mrakodrapů – v letech 1988 – 1991 byla postavena Messeturm, která byla tehdy s výškou 256 metrů nejvyšší stavbou Evropy, v letech 1988 – 1993 byla postavena 208 metrů vysoká DG Bank, která má horní část ve tvaru koruny, což připomíná historický význam Frankfurtu jako korunovačního města. V letech 1994 – 1997 byla postavena Commerzbank, která byla po několik let s výškou 260 metrů nejvyšší budovou Evropy. V letech 1997 – 1999 byla postavena 99 metrů vysoká Main Tower. V roce 1999 se Frankfurt stal sídlem Evropské centrální banky.

Nejvyhledávanějším místem města je náměstí Römerberg nebo také Römerplatz, které se nachází asi 200 metrů západně od původního centra města. Dominantou náměstí je radnice Römer, jejíž fasádu zdobí sochy císařů Friedricha Barbarossy, Ludvíka IV. Bavora, Karla IV. a Maximiliána II. V interiéru se nachází císařský sál s 52 portréty císařů v životní velikosti z 19. století. Východní část náměstí se nazývá Samstagsberg a je tvořena hrázděnými domy. V jižní části náměstí stojí kostel Nikolaikirche či Nikolauskirche, tedy kostel sv. Mikuláše. Pochází ze 13. století a je postaven z červeného pískovce. Na náměstí se nachází kašna Gerechtigkeitsbrunnen.

Západně od Römerberg se nachází historická dominanta města Kaiserdom St. Bartholomäus, tedy katedrála sv. Bartoloměje. Její 96 metrů vysoké věže převyšují okolní stavby. Ve 14. století byla místem volby německých králů a římských císařů. Ačkoli je Kaiserdom nazýván „katedrálou“, byl vždy pouze farním kostelem. Dnes je však nejvýznamnější katolickou stavbou města.

Severně od Römerberg stojí Paulskirche, tedy kostel sv. Pavla. Roku 1848 se stal sídlem prvního demokraticky voleného německého parlamentu.

Významným místem města je také finanční centrum Frankfurtu i celé Evropy. Je tvořeno mnoha mrakodrapy, v nichž sídlí světové bankovní instituce. Po vzoru Manhattanu se této oblasti přezdívá Mainhattan. Najdeme zde mrakodrapy Commerzbank Tower, Westendstraße 1, Maintower, Tower 185, Trianon, Opernturm, Silver Tower, Westend Gate, Deutsche Bank Tower I a II nebo Skyper. Dominantou frankfurtského výstaviště je mrakodrap Messeturm.

Z dalších památek jmenujme rodný dům J. W. Goethe zvaný Goethe-Haus, největší evangelický frankfurtský kostel sv. Kateřiny, bývalou barokní věznici Haptwache nebo historické muzeum, jehož součástí je zachovalá kaple z 12. století. Zajímavá je také Palmengarten, tedy Palmová zahrada, a zoologická zahrada. Jižně od města ve čtvrti Sachsenhausen se nachází stará rozhledna Goetheturm, ze které je krásný výhled na frankfurtské panorama.