2014-03-09 - Ve Špindlerově Mlýně křivě obviněni z krádeže

9. 3. 2014

Za psaní reportů z lyžařských středisek pro snow.cz jsem si naspořila dostatek snowbonů, které jsem v e-shopu vyměnila za dva skipasy do Špindlerova Mlýna. Skipasy byly odeslány přítelovi do práce dne 10. února 2014, zásilka č. RR597502695CZ a dorazily následující den.

Do Špindlerova mlýna jsme vyrazili hned, jak jsme měli volný víkend – 8. března. Dorazili jsme tam krátce po 8:00. Zaparkovali jsme na parkovišti Hromovka, připravili se, u pokladny si vzali mapku a postavili se do začínající fronty. Turnikety nás začaly pouštět asi o minutu a půl dřív, cca v 8:28:30 :-). A náš první průchod turniketem, kdybychom věděli, jak moc klíčový, v 8:29. Akorát trochu déle trvalo, než nás turniket pustil, přítel říká, že tak 5 vteřin…

Po 4 úvodních jízdách na Hromovce, jsme cca v 9:15 přejeli na Svatý Petr-Pláň, kde se ve frontě stálo na sluníčku, takže jsme se vrátili na Hromovku na parkoviště odložit nějaké oblečení. Pak jsme cca v 9:50 přejeli zpět na Pláň, kde jsme chvíli jezdili. Kvůli frontě na čtyřsedačce a větší zalidněnosti modré Turistické sjezdovky jsme se cca v 10:55 vrátili na Hromovku, kde nebyla žádná fronta…

Při průchodu turniketem jsem si všimla u zábradlí stojícího zaměstnance skiareálu s tabletem a prohlížejícího si lyžaře procházející turniketem. Blesklo mi hlavou, že kontrola skipasů v praxi, ale nevěnovala jsem tomu pozornost.

Vyjeli jsme nahoru, sjeli dolů, vyjeli nahoru, sjeli dolů a plánovali znovu vyjet nahoru. Na sjezdovce jsem o něco pomalejší, než přítel, takže když jsem dorazila k turniketům, zaregistrovala jsem ho za turnikety, jak se baví s tím zaměstnancem s tabletem. Prošla jsem turniketem, dorazila k nim a dozvěděla se, že prý má zablokovaný skipas. Podotýkám, že od rána šlo o dvanáctý (!) průchod turniketem! Byl odkázán na nějaké informace, kam ho pán (mimochodem – jakým právem si dovoluje lidem tykat?) odvedl, co mi zbývalo, vyrazila jsem za nimi.

Tam nám sdělili, že na fotografiích z kamer (tady mi poprvé blesklo hlavou – z jakých kamer?) mají dvě různé osoby. Když jsem se do toho vložila, paní mi arogantně sdělila, že se do toho nemám motat, že „je to pánův skipas“. Tak jsem jí požádala, aby zavolala policii, na což už o hodně mírněji odvětila, že „to snad nebude potřeba“.

Sled následující diskuze mi trochu splývá. Ukázali nám fotky, které porovnávali. Na fotce z 8:29 byl někdo úplně cizí, a v pozadí za ním já.

Nicméně na základě mé pobídky si ode mě vzala i můj skipas, aby porovnala průchody turnikety. Jak jsem si pak ověřila doma, jsou pochopitelně totožné – vyjma čachrů se skipasem souvisejících s obviněním ze zneužití – aby ne…


Výpis průchodů turniketem mého skipasu.


Výpis průchodů turniketem přítelova skipasu.

Přítel měl navíc na svém telefonu zapnuté logování přepravních zařízení a sjezdovek v aplikaci Ski Tracks, což by se asi těžko dalo prolyžovat za kratší dobu – obzvlášť, když jsme jezdili, vyjma odložení oblečení a toalety, nonstop.

Paní pak po telefonu řešila něco jiného, náš problém pak „převzala“ druhá paní, se kterou jsme se záhy dostali do konfliktu, znovu jí připomněli policii, vytýkala nám, ať na ní nekřičíme, ale držte se, když vám někdo dost nevybíravě dává najevo, že jste skipas od někoho odkoupili a tím je okradli o jejich výdělek… To je holt úděl kontaktu se zákazníky, taky už jsem měla tu čest…

Za celou dobu vůbec nepřipustili, že by v tom mohli mít chybu oni – ani na základě naší připomínky neověřili vedlejší turnikety (zda nemají prohozené fotky), dřívější průchod turniketem (zda se neuložila fotka o jeden průchod později) ani všechny ostatní průchody evidované na tento skipas (už na druhé fotce by museli mít někoho jiného) atd. A na nás se pohlíželo jako na zloděje. Nevíme, na základě čeho, ale nakonec bylo rozhodnuto o tom, že skipas bude odblokován. Začali jsme to řešit pragmaticky, obdrželi jsme kontakt na vedení společnosti Melida a.s. i fotografie, na základě kterých přítele takto obvinili, protože obviňovat z krádeže se nenecháme. (Na tomto místě bych se asi také měla omluvit za poněkud bulvární nadpis článku...)


Fotky, které nám byly předloženy jako "důkaz" - za účelem zachování soukromí jsem zamázla obličeje.

Po ověření, že skipas je už odblokován, jsme byli „propuštěni“ – bez jediného slova připuštění, že chyba je na jejich straně, a tudíž bez jediného slova omluvy. Odcházeli jsme sice s odblokovaným skipasem, ale stále jako viníci a zloději - vy nemáte možnost nic prokázat a nijak se bránit, ale oni přece mají důkazní fotky!

Pustili nás rovnou za turnikety, takže jsme vyjeli nahoru a pak se hned vrátili dolů, chtěli jsme najít kamery a informaci o tom, že je kamerový záznam pořizován. Zde si dovolím malou vsuvku - u zábradlí už stál jiný zaměstnanec s tabletem. Zrovna někoho zastavil, narozdíl od nás pravděpodobně oprávněně. Jelikož jsme hledali kamery a informace o kamerách (štítek na turniketu, zmínku v provozním řádu), pohybovali jsme se v jeho bezprostřední blízkosti a nahlas to spolu řešili, sám nás oslovil, jestli máme nějaký problém. Letmo jsme mu to osvětlili a trochu jsme si popovídali, zdálo se, že našemu problému moc nerozumí, asi mu to nepřišlo reálné, nicméně jsme se dozvěděli, že kontrolu provádí systém automaticky a to, co vyhodnotí jako podezřelé, se mu zobrazí na tabletu za účelem manuální kontroly.

Zpátky k tématu - na turniketech jsme žádnou kameru nenašli, po delším hledání jí přítel objevil schovanou za sklem v horní části dolní stanice sedačkové lanovky. Byla jen jedna na celé turnikety, takže nějaký software musí k danému skipasu udělat z dané fotky výřez – to by vysvětlovalo, proč první průchod turniketem trval déle, protože zpracování nějakou dobu trvá... Mimochodem – provozovatelem kamerového systému je pravděpodobně společnost Axess.


Štítek, který jsme odpoledne objevili na budově lanovky na Medvědín.

Fajn, mají tu kamery, to je dneska normální. Přiznávám, že s politikou nepřenositelnosti skipasů osobně moc nesouhlasím, přijde mi to jako jízdenka na autobus – kdo má platnou, jede a nikdo neřeší, jestli v půli cesty vystoupím a dám jí někomu jinému. Každopádně podmínky skiareálů mi nečiní problém respektovat, protože přeprodávat/překupovat skipasy nemám zapotřebí. Bez viny totiž taky nejsem a nestydím se to přiznat, dvakrát jsem to udělala, za studentských let, kdy se každá koruna vydělaná brigádou vyvažovala zlatem – dohledala jsem to a bylo to 20. února 2005 na Bouřňáku (tam si vzpomínám, že nás "kupující" sami oslovili když jsme odcházeli na parkoviště) a 17. listopadu 2007 na Ještědu (tam byly sněhové podmínky tak strašné (viz fotky v odkazu), že jsme se rozhodli odjet do Herlíkovic).

Ale zpátky k věci – kameru jsme sice našli, ale došlo nám, že jsme o ní až do tohoto incidentu nevěděli. O problematice používání kamerových systémů se už vedly dlouhé diskuze, takže víme (resp. umíme dohledat), že dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů „Subjekt údajů musí být o užití kamerového systému vhodným způsobem informován (např. nápisem umístěným v monitorované místnosti), viz § 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. …“ (pozn.: Zákon č. 101/2000 Sb. je Zákon o ochraně osobních údajů a výše uvedený bod říká, že „Při zpracování osobních údajů podle § 5 odst. 2 písm. e) a § 9 písm. h) je správce povinen bez zbytečného odkladu subjekt údajů informovat o zpracování jeho osobních údajů.“).

Takže – informace o tom, že je pořizován kamerový záznam se nenachází na turniketech, nenachází se ani u pokladen, nenachází se ve výňatku z „Přepravního řádu horských dopravních zařízení“ a nenachází se ani v plné verzi, kterou jsem našla na webu.


Turnikety.


Turnikety.


Turniket zblízka.


Pokladny na Hromovce.


Výňatek z přepravních podmínek, který visí na budově lanovky na Hromovce.

Přepravní řád horských dopravních zařízení - smluvní přepravní podmínky, staženo z webu provozovatele, PDF, 180 kB.

Jelikož jsme nebyli o kamerovém systému informováni, vůbec neměli právo proti nám výše uvedené fotografie použít.

To, kam si Špindl nakonec "zaškatulkujeme" tedy závisí na závěrečné reakci skiareálu... O vývoji dalších událostí Vás zde budu informovat později...

Aktualizace - 16. 4. 2014

Bezprostředně po návratu, 9. března 2014 21:34, přítel, jakožto poškozený, podal podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) kvůli podezření na nezákonné zpracování kamerových záznamů. Začátkem dubna mu úřad zaslal vyrozumění, že "uvedené skutečnosti zakládají podezření, že předmětným postupem společnosti mohlo dojít k porušení zákona .... Úřad se jím tedy bude zabývat..." a že "budete příslušným útvarem Úřadu informován o vyřízení tohoto podnětu.".

Společnosti Melida a.s. přítel hned v pondělí 10. března 2014 odeslal doporučený dopis s popisem události a žádostí o kontrolu, vyjádření, přijetí odpovědnosti a o omluvu. Dodnes (16. dubna 2014) se nikdo neozval, natož aby se nějak blíže vyjádřil...

Stále platí, že o vývoji dalších událostí zde budu informovat později...

Aktualizace - 23. 5. 2014

Dne 25. dubna okolo desáté hodiny volal zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů. Přítele informoval o tom, že problematika kamer bude asi řešena jen domluvou, ale velmi ho zajímala záměna fotografií. Pro takové zpracování osobních údajů je údajně nulová tolerance pro chybovost, takže si od nás vyžádal co nejvíc podkladů. Dostal všechno, co jsme byli schopni předložit...

Dne 23. května přišlo od ÚOOÚ vyjádření, že prý odbavovací systém společnosti Melida byl Úřadem kontrolován v roce 2013, že pořízené fotografie jsou kontrolovány pouze vizuálně (což odporuje tvrzení, které nám poskytl pracovník skiareálu přímo na místě) a že automaticky probíhá pouze kontrola výšky zákazníka (např. z důvodu zamezení používání dětské jízdenky). Po uplynutí doby (jaké doby, to už ale uvedeno nebylo) jsou prý údaje mazány, takže provozovatel, jak překvapivé, nemohl naše osobní údaje předložit, protože uvedený incident vůbec neeviduje. A závěrem, že vše bylo vyřešeno domluvou, totiž že nejpozději před zahájením zimní sezóny 2013/2014 (ano, to je ta uplynulá) budou informace doplněny na místě k pokladnám a turniketům, do přepravního řádu a na web.

Co k tomu dodat...

  • Že ÚOOÚ sice nějakou kontrolu provedlo, nicméně žádná pokuta, celé to na Melidu zřejmě nezafunguje ani jako "bu bu bu", prostě doplní údaje na příslušná místa (kde to stejně nikdo nebude číst) a je po problému. Nemůžu z toho nemít pocit, že ta "domluva" byla trochu jiného rázu, protože ÚOOÚ nějak rychle obrátil...
  • Že ze Špindlu se nám k dané události dodnes nikdo nevyjádřil. Opravdu jsem doufala, že všechny ty články hanící Špindl jsou přibarvené, a že si máme díky tomuto incidentu jen možnost ověřit, že jsou féroví - prostě že to přesně v duchu naší žádosti prověří, alespoň nějak se k tomu vyjádří a v krajním případě třeba opravdu přijmou odpovědnost a omluví se. Upřímně - co by jim to udělalo, i kdyby si mysleli, že jsou v právu oni. Omluvou by nám v podstatě "zavřeli pusu", ukolíbali nás, přesvědčili, že šlo o zcela mimořádnou událost... Ve skutečnosti tam očividně vůbec nikoho nezajímá, jestli ještě někdy přijdeme znovu...
  • Že jsme měli na místě opravdu zavolat policii. Důkaz, a to značně pochybný, je totiž jenom jeden, řekla bych, že docela ho vyvrací naše "protidůkazy", a zbytek jsou jen řeči. Jenže zatímco my jsme byli křivě obviněni, nemáme možnost se takovému obvinění bránit a už navždycky z tohoto incidentu vyjdeme jako podvodníci a zloději, provozovateli Špindlu naopak nelze nic dokázat, takže nejen nepochybil a má pravdu, ale ještě je v podstatě z naší strany křivě obviněný on...

Nicméně pokud vás napadá cokoli, co bychom ještě mohli podniknout, budu ráda za tip a předem děkuji.

Aktualizace - 13. 8. 2015

Řešilo se to i v diskuzi právě na snow.cz, kde jsem chtěla ostatní lyžaře varovat, ať si dají na kamerové záznamy pozor. Dokonce mi bylo sděleno, že kdo ví, jak to bylo. Chápu, že výlevům uživatelů internetu se většinou nedá moc věřit a že bych těžko mohla někoho přesvědčit, že to přesně takhle bylo, na druhou stranu nemám potřebu si na svém vlastním webu cokoli přibarvovat a ani si cokoli obhajovat... Je pochopitelné, že jen my dva víme, že (bohužel) přesně takhle to bylo.

Jinak se tedy v diskuzi řešil přístup Melidy. Od dobrého obchodníka by se čekalo, jak jsem psala výše, že se omluví, byť si třeba myslí, že je v právu, a nabídne nějakou kompenzaci, třeba dva skipasy zdarma. Jim by to neudělalo nic a zákazníka by to ukonejšilo a přijel by znovu, zažil lepší zkušenost a tu první třeba zapomněl. Nebo nás mohli poslat někam. Melida ovšem DODNES nereagovala vůbec žádným způsobem, čímž nám vlastně dala najevo totéž... Beru si to k srdci a "půjdu někam" jinam.

Co se naopak neřešilo vůbec, protože to asi nikomu nepřijde důležité, ale mě osobně to tedy opravdu děsí, že vůbec může taková situace nastat. Že může dojít k takové chybě, která v podstatě vygeneruje falešné důkazní materiály, na základě kterých vám pak provozovatel areálu zablokuje řádně zakoupený skipas a vy nemáte šanci se bránit - snad jen pokud jste si schovali účtenku, což v našem případě darovaných skipasů logicky nešlo. Zajímalo by mě, jestli ve Špindlu tak bezmezně věří svému systému, že si vůbec nepřipouštějí, že by se něco takového mohlo stát (předpokládám, že zaměstnanci do toho tak nevidí a tudíž by to tak být mohlo), nebo naopak, a k tomu se přikláním, protože nevěřím, že jsme byli první, poslední a jediní, jestli se jim to stává častěji a prostě to zametají pod koberec tím, že zablokovaný skipas odblokují a dál se tím nezabývají. Nicméně s narůstajícími opatřeními provozovatelů areálů proti zneužívání skipasů a s rostoucím počtem kamer a podobných systémů si myslím, že k takovým situacím může v budoucnu docházet mnohem častěji. Fakt bych to nerada zažila znovu, natož třeba v zahraničí...

Howgh...