Fauna ve Francouzské Polynésii

Ptáci

Terej (Sula)
Terej (Sula)
Terej žlutonohý (Sula leucogaster)
Terej žlutonohý (Sula leucogaster)
Volavka pobřežní (Egretta sacra)
Volavka pobřežní (Egretta sacra) Volavka pobřežní (Egretta sacra)
Holoubek vlnkovaný (Geopelia striata)
Holoubek vlnkovaný (Geopelia striata) Holoubek vlnkovaný (Geopelia striata)
Nody obecný (Anous stolidus)
Nody obecný (Anous stolidus) Nody obecný (Anous stolidus)
Nody bělostný (Gygis alba)
Nody bělostný (Gygis alba) Nody bělostný (Gygis alba)
Rybák chocholatý (Thalasseus bergii)
Rybák chocholatý (Thalasseus bergii)
Bulbul šupinkový (Pycnonotus cafer)
Bulbul šupinkový (Pycnonotus cafer)

Krabi a raci

Krab
Krab
Rak poustevníček (Paguroidea)
Rak poustevníček (Paguroidea) Rak poustevníček (Paguroidea)

Hmyz

Motýl (Hypolimnas bolina)
Motýl (Hypolimnas bolina) Motýl (Hypolimnas bolina) Motýl (Hypolimnas bolina)
Stonožka (Chilopoda)
Stonožka (Chilopoda)